Faculty

Sakshi Dhall

Principal - M.Pharma

Dilshad

Lecturer - M.Pharma

Sunil Jangra

Lecturer - M.Pharma.

Sana Khan

Asstt. Lecturer - B.Pharma

POOJA RATHI

Pooja Rathi

Lecturer - M.Pharma

Munish Raja Khan

Lecturer - B.Pharma.